Login on Facebook

Click on te facebook button

www.facebooklogin.be

Linkpartners

Copyright 2014 facebooklogin.be All Rights Reserved

Ter voorbereiding op een mei 2012 IPO, wijzigt Facebook login hun S-1 documenten vandaag de dag, waaruit een aantal interessante statistieken te zien zijn over 's werelds grootste sociale netwerk. De grootste openbaring is een bevestiging, rechtstreeks van Facebook login, dat de site nu 901 miljoen gebruikers wereldwijd heeft. Deze 526 miljoen zijn dagelijkse actieve gebruikers, een stijging van 483 miljoen eind 2011. Laten we hier een minuut over denken ... Facebook login heeft bijna 1 miljard gebruikers, en er zijn 7,7 miljard totale menselijke wezens op de planeet, wat betekent dat ongeveer 1 op de 7 mensen op aarde nu gebruik maakt van Facebook login, terwijl 1 op de 14 gebruik maken van de plaats op een dagelijkse basis. Nieuwe cijfers illustreren ook de mobiele dominantie van Facebook login, de rapportage: 500 miljoen mobiele gebruikers Facebook gebruikers. Wat hier interessant is, is dat 83 miljoen van deze mobiele Facebook gebruikers uitsluitend toegang krijgen via de mobiele facebook app. Op basis van de trends in mobiel internetgebruik, zal dit aantal zeker sterk stijgen in de nabije toekomst. Facebook login kan de groei altijd zo houden, maar de dingen zien er erg goed op dit moment, en het bedrijf lijkt klaar om ten volle te benutten aan de verhuizing naar de mobiele smartphone, als gebruikers verschuiving van de desktop naar het mobiele web. Hoe groot kan Facebook login uiteindelijk worden? Alleen de tijd zal het leren.


‘Facebook heeft zo’n 80 miljoen gebruikers die elke dag inloggen’


Facebook meldt 901 miljoen gebruikers

Startpagina Startpagina En

http://www.facebook.com/login

http://www.facebook.be/login

http://www.facebook.eu/login

http://www.facebook.org/login

http://www.facebook.de/login

http://www.facebook.nl/login

Startpagina De

http://www.facebook-login.eu

In preparation for May 1, 2012 IPO, change their Facebook login S-1 documents today, showing some interesting statistics can be seen on the world's largest social network. The biggest revelation is a confirmation directly from Facebook login, the site now has 901 million users worldwide. These are 526 million daily active users, an increase of 483 million at end 2011. Let's think for a minute ... Facebook login has almost 1 billion users, and there are 7.7 billion total human beings on the planet, which means that about 1 in 7 people on earth now uses Facebook login, while 1 in 14 use the site on a daily basis. New figures also illustrate the dominance of mobile Facebook login, reporting 500 million mobile Facebook users. What is interesting here is that 83 million of these mobile Facebook users only have access via mobile facebook app. Based on the trends in mobile Internet, this number will certainly rise sharply in the near future. Facebook login can always keep growing, but things look very good right now, and the company appears ready to take full advantage of the move to the mobile smartphone as users shift from the desktop to the mobile web. How big can Facebook login eventually? Only time will tell.


"Facebook has 80 million users who log in every day 'Facebook reports 901 million users

In Vorbereitung auf 1. Mai 2012 Börsengang, ändern Sie ihre Facebook-Login S-1-Dokumente heute und zeigt einige interessante Statistiken zu den weltweit größten sozialen Netzwerk gesehen werden kann. Die größte Offenbarung ist die Bestätigung direkt über Facebook anmelden, die Seite hat jetzt 901 Millionen Nutzer weltweit. Dies sind 526 Millionen aktiven Nutzern pro Tag, ein Anstieg von 483 Mio. per Ende 2011. Lassen Sie uns für eine Minute nachdenken ... Facebook-Login hat fast eine Milliarde Nutzer, und es gibt insgesamt 7,7 Milliarden Menschen auf dem Planeten, was bedeutet, dass etwa 1 von 7 Menschen auf der Erde nutzt jetzt Facebook-Login an, während 1 in 14, das Gelände, auf einer täglichen Basis. Neue Zahlen zeigen auch die Dominanz der mobilen Facebook-Login an und berichtet 500 Millionen mobilen Facebook-Nutzer. Interessant ist hier, dass 83 Millionen dieser mobilen Facebook-Nutzer nur Zugriff über mobile Facebook App. Basierend auf den Trends im mobilen Internet, wird diese Zahl sicherlich stark steigen in naher Zukunft. Facebook-Login kann immer weiter wachsen, aber die Dinge sehen sehr gut aus im Moment, und das Unternehmen scheint bereit, vollen Nutzen aus dem Umzug in das Mobile Smartphone nehmen, wie Anwender vom Desktop zu verschieben, um das mobile Web. Wie groß kann schließlich Facebook anmelden? Nur die Zeit wird es zeigen.

"Facebook hat 80 Millionen Nutzer, die jeden Tag anmelden '
Facebook berichteten 901 Millionen Nutzer


Zoek jij een nieuwe baan?

WWW.FMBODYSHOP.COM